اهداف

اهداف

اهداف کلی :

4-1- تحقق شعار سال ۹۷ در حمایت از کالای ایرانی با اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

4-2 – تبیین اهمیت پژوهش و فناوری و اکرام هرچه بیشتر از جایگاه پژوهشگر

4-3- معرفی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان

4-4 – گسترش روحیه تحقیق، فعالیت‌های علمی و فناوری در بین نوجوانان، جوانان، دانشجویان و طلاب.

4-5- کاربردی کردن پژوهش‎ها و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی

4-6- شناسایی و بسترسازی برای حمایت از نخبگان مراکز پژوهشی و پژوهشگران برجسته.

4-7- آشنا کردن دانش‎آموزان علاقمند دبیرستانی با مراکز و واحدهای پژوهشی

4-8- فرهنگ‎سازی و عمومی‎سازی توجه به پژوهش.

4-9- تسهیل دستیابی به اهداف سند چشم انداز افق 1404 و اهداف نقشه جامع علمی کشور در برش استانی.

اهداف عملیاتی:

1- انتشار عملکرد مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه‎ها، موسسات پژوهشی و دستگاه‎های اجرایی و شهرداری‎های استان

2- تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران دانشگاه‎ها، موسسات پژوهشی و دستگاه‎های اجرایی و شهرداری‎های استان

3- ارزیابی فعالیت‎های پژوهشی و فناوری یک ساله دانشگاه‎ها، موسسات پژوهشی، مراکز رشد و پارک علم و فناوری و دستگاه‎های اجرایی و بخش خصوصی

4- ترغیب مدیران به گسترش و پویایی فعالیت‎های پژوهشی و فناوری

5- ایجاد انگیزه در توسعه پژوهش در میان نوجوانان و جوانان استان

6- آشنایی با اهداف سند چشم انداز افق 1404 و نقشه جامع کشور

© 2018 Mshdiau — Rexpo All right reserved.