اطلاعات کلی

اهداف
کلیک کنید
محل برگزاری :
نمایشگاه بین المللی مشهد

اخبار نمایشگاه

نمایشگاه پژوهش فرصت مناسبی برای تمرکز بیشتر در حوزه های پژوهشی کشور است

نمایشگاه پژوهش فرصت مناسبی برای تمرکز بیشتر در حوزه های پژوهشی کشور است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، گفت:در نمایشگاه پژوهش ضمن اطلاع از دستاوردهای پژوهشی خواهیم توانست برای آینده کشور برنامه ریزی دقیق تری را انجام دهیم. به گزارش...

ادامه خبر

توانمندی های پژوهشی ایران در دنیا زبانزد است

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد توانمندی های پژوهشی ایران در دنیا زبانزد است رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: توانمندی های پژوهشی ایران سرآمد و زبان زد در همه دنیا است، پژوهشگران بسیاری با همت و دست خالی توانسته اند بسیاری از...

ادامه خبر

هیچ تصمیمی بدون تحقیق به سرانجام نخواهد رسید

دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور هیچ تصمیمی بدون تحقیق به سرانجام نخواهد رسید /مثلث بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش و سرمایه گذاران باید هر روز قوی تر شود دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور با...

ادامه خبر

نوزدهمین نمایشگاه پژوهش عاملی برای تبدیل علم به ثروت

نوزدهمین نمایشگاه پژوهش عاملی برای تبدیل علم به ثروتمعاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: نمایشگاه پژوهش فرصت خوبی برای جوانان صاحب ایده است لذا امروز شاهد چرخه تبدیل علم به ثروت در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری هستیم.مسعود خیر...

ادامه خبر

پنل سرمایه گذاری

آیا تمایل به ارایه ایده خود در حضور سرمایه گذاران دارید و میخواهید شانس خود را برای یافتن سرمایه گذار امتحان کنید؟

برنامه اجرایی نمایشگاه

 

  ردیف نام دانشگاه/موسسه نام سخنران/ارائه دهنده كارگاه موضوع تاریخ پیشنهادی شماره تماس ارائه دهنده
  1 دانشگاه بین المللی امام رضاع مهندس مهدی گنجی نو آوری و توسعه فناوری در دانشگاهها و به همراه مدل مراكز نوآوری دانشگاهی 1397/09/13 9155034216
  2 دانشگاه بین المللی امام رضاع مهندس مهدی گنجی آشنایی با روش حل مساله به صورت نظام مند و اصول تریز 1397/09/13 9155034216
  3 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر جهانپور آشنایی با ابزار های كیفی و تكنیك های آنالیزریسك    
  4 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر وفایی جهان Blockchain    
  5 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر سپهری نحوه ارزیابی شركت های دانش بنیان    
  6 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر محمود قربانی مدیریت تعارض در محیط های تحقیقاتی    
  7 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجتمع علوم انسانی دكتر قاسمی اصول كامیابی در بازار    
  8 پژوهشكده محیط های خشك دكتر علوی مقدم پنل تخصصی معضلات پساب كشف رود    
  9 دانشگاه آزاد اسلامی -دانشكده معماری محسن وفامهر طراحی و اجرای شهرك های فضایی آینده    
  10 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر پردل دوره های آموزشی تكنسین علوم دارویی    
  11 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجتمع علوم انسانی مهندس افخمی یك كارگاه با عناوین فروش    
  12 مركز ورزش و سلامت دكتر رشید لمیر طراحی تمرین    
  13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه آریان پور استاندارد سازی ایمنی 1397/09/13  
  14 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر مولوی حیوانات آزمایشگاهی 1397/09/14  
  15 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه مهندس پاكدلیان هیدرو پونیك 1397/09/15  
  16 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری حجه الاسلام و المسلمین احمد زاده نقش وقف علم و فناوری به عنوان ابزاری راهبردی و متكی بر مردم جهت توسعه علمی و فناوری استان با اولویت اول اختتامیه و با اولویت دوم افتتاحیه 9151150803
  17 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف انرژی) 1397/09/13 9158787123
  18 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف امنیت غذایی و سلامت) 1397/09/14 9158787123
  19 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف امنیت زمینی،هوایی و دریایی) 1397/09/15  
  20 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری مهندس جعفر زارع نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  21 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری حجه الاسلام ایزدی نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  22 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر بهرامی نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  23 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر خیر خواه نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  24 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر بید خوری نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  25 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر گلمكانی نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  26 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر دانشی فرد نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  27 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری دكتر تفقدی نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  28 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری مع پژوهشی دانشگاه پیام نور مشهد نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  29 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری مع پژوهشی دانشگاه علمی كاربردی خراسان نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  
  30 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی- كمیته یاوران وقف علم و فناوری مع پژوهشی دانشگاه فرهنگیان نشست تخصصی وقف علم و فناوری 1397/09/12  

 

  ردیف تاریخ ساعت نام موسسه/دانشگاه نام سخنران موضوع شماره تماس ملاحظات
  1 9.12 13-15 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف انرژی) 9158787123 سالن 1
  2 9.12 15-17 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر جهانپور آشنایی با ابزار های كیفی و تكنیك های آنالیزریسك 9155034216 سالن 1
  3 9.12 17-19 موسسه آموزش عالی اسرار مهندس محمدی ، مهندس میرغلامی آلودگی نوری 9159967940 09151196372 سالن 1
  4 9.13 13-15 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف امنیت غذایی و سلامت)   سالن 1
  5 9.13 15-16 دانشگاه بین المللی امام رضاع مهندس مهدی گنجی نو آوری و توسعه فناوری در دانشگاهها و به همراه مدل مراكز نوآوری دانشگاهی 9155034216 سالن 1
  6 9.13 16-17 دانشگاه بین المللی امام رضاع مهندس مهدی گنجی آشنایی با روش حل مساله به صورت نظام مند و اصول تریز   سالن 1
  7 9.13 17-19 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر سپهری نحوه ارزیابی شركت های دانش بنیان   سالن 1
  8 9.14 14-16 كمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی حجه الاسلام و المسلمین مظلوم نگاهی دیگر به وقف و خیرات (وقف علم فناوری،وقف امنیت زمینی،هوایی و دریایی)   سالن 2
  9 9.14 14-17 پژوهشكده محیط های خشك دكتر علوی مقدم پنل تخصصی معضلات پساب كشف رود   سال 1
  10 9.14 17-19 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر محمود قربانی مدیریت تعارض در محیط های تحقیقاتی   سالن 1
  11 9.14 16-18 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجتمع علوم انسانی دكتر قاسمی اصول كامیابی در بازار   سالن 2
  12 9.15 17-19 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده مهندسی دكتر وفایی جهان Blockchain   سالن 1

 

  ردیف تاریخ ساعت نام موسسه/دانشگاه نام سخنران موضوع شماره تماس ملاحظات
  1 9.12 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر پردل دوره های آموزشی تكنسین علوم دارویی   سالن 2
  2 9.12 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه مهندس پاكدلیان هیدرو پونیك (بااولویت گیاهان دارویی)   سالن1
  3 9.13 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجتمع علوم انسانی مهندس افخمی یك كارگاه با عناوین فروش   سالن 2
  4 9.13 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه آریان پور استاندارد سازی و ایمنی کار در آزمایشگاه ۱   سالن 1
  5 9.14 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-دانشكده علوم پایه دكتر مولوی کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی   سالن 1
  6 9.15 10-13 دانشگاه آزاد اسلامی -دانشكده معماری محسن وفامهر طراحی و اجرای شهرك های فضایی آینده   سالن 1

 

  ردیف تاریخ ساعت نام موسسه/دانشگاه نام سخنران موضوع شماره تماس ملاحظات
  1 9.13 19-21 اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی كمیته یاوران وقف علم و فناوری مهندس جعفر زارع نشست تخصصی وقف علم و فناوری    
  حجه الاسلام ایزدی    
  دكتر بهرامی    
  دكتر خیر خواه    
  دكتر بید خوری    
  دكتر گلمكانی    
  دكتر دانشی فرد    
  دكتر تفقدی    
  مع پژوهشی دانشگاه پیام نور مشهد    
  مع پژوهشی دانشگاه علمی كاربردی خراسان    
  مع پژوهشی دانشگاه فرهنگیان    
  • Event for people
    Event for people
    08:00 - 08:45 Hall 1
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

    speaker CEO at Crown.io

اسپانسرهای نمایشگاه

کارگاه ها

برای مشاهده کارگاه های ارائه شده و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

کارگاه ها

سخنرانان

دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر ملک نژاد
دکتر ملک نژاد
رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد
دکتر کافی
دکتر کافی
رییس دانشگاه فردوسی مشهد

مسابقه ارائه تز در سه دقیقه

قابل توجه دانشجویان عزیز تحصیلات تكمیلی مسابقه ارائه تز در سه دقیقه در سطح استان خراسان رضوی
چهارشنبه 14 آذرماه ساعت 14
لطفاً به سایر دانشجویان تحصیلات تكمیلی نیز اطلاع رسانی فرمایید

مکان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مشهد

انتهای بلوار وكیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

مشهد - ایران

00985135005

info@expo.ir

© 2018 Mshdiau — Rexpo All right reserved.